Wat is de semantic Layer?

De semantic layer vormt de brug tussen de verschillende databronnen en de client applicaties voor rapportering en visualisatie zoals Power BI, Excel, Reporting services of andere  datavisualisatie tools.

De laag tussen de datasources en de client applicaties wordt ook wel de semantic layer genoemd en zorgt ervoor dat complexe databronnen omgevormd worden tot een begrijpbare dataset die klaar is voor consumptie door de eindgebruikers.

 

 

Bij gebruik van een semantic layer wordt er vanuit de BI visualisatie toepassingen dus geen rechtstreekse verbinding gemaakt met de originele databronnen, maar wordt er in de plaats daarvan geconnecteerd op de semantic layer die SQL Server Analysis Services (SSAS) ter beschikking stelt.

SQL Server Analysis Services (SSAS)

De belangrijkste functies van SQL Server Analysis services als semantic layer zijn

  • Connecteren met diverse databronnen
  • Vastleggen van relaties tussen data entiteiten
  • Ontwerp van een multi dimensional of tabular data model
  • Uitvoeren van diverse berekeningen in de expressietaal MDX of DAX
  • KPI’s definiëren
  • Security instellen
  • Vertalingen uitvoeren
  • Creëren van perspectieven
  • Bepalen van partities en load strategie

SQL Server Data Tools (SSDT)

De ontwikkeling van de semantic layer gebeurt aan de hand van SQL Server Data Tools (SSDT), een component van Visual Studio.   SSDT beschikt over alle SQL Server project types, SQL Server Object Explorer en andere SQL tools.

Related

Real time data in de proces industrie

Productielijnen bevatten honderden sensoren die momenteel enkel gebruikt worden voor de goede werking van de machines.  Deze gegevens worden deels weergegeven in HMI of SCADA toepassingen en af en to

Wanneer is het tijd voor Business Intelligence?

U hebt de gegevens maar de inzichten niet De gegevens die uw bedrijf genereert worden opgeslagen in meerdere systemen zoals ERP en CRM systemen, MES systemen, spreadsheets of andere applicaties. Gege

KPI's - Hoe ziet succes er uit?

In een organisatie of een project is het van vitaal belang te bepalen hoe succes er uit ziet, onafhankelijk van hoe je van plan bent het werk uit te voeren.  Het bepalen van specifieke, meetbare en a

Software

SQL Server Reporting Services
SQL Server Data Tools
Crystal Reports
Visual Studio
Microsoft Flow

Solutions

Business intelligence

Get a 360° view of your business.

Follow up goals and identify the domains that need your attention.

It doesn't matter where you data is, we connect to any datasource, transform and combine it into valuable insights.