KPI’s – Hoe ziet succes er uit?

In een organisatie of een project is het van vitaal belang te bepalen hoe succes er uit ziet, onafhankelijk van hoe je van plan bent het werk uit te voeren.  Het bepalen van specifieke, meetbare en acceptabele doelstellingen moedigt iedereen aan.  Daarom zijn KPI’s een onmisbare tool binnen de strategische en operationele werking van elk modern bedrijf.

De strategische doelstellingen evalueren

KPI’s zijn cijfers en variabelen die de prestaties van uw bedrijf tastbaar maken. Elk bedrijf heeft strategische doelstellingen op korte en lange termijn. Door aan die doelstellingen indicatoren te koppelen, kunt u perfect meten of ze daadwerkelijk worden behaald.

Zo houdt u voortdurend de vinger aan de pols en komt uw bedrijfsstrategie effectief in de praktijk tot uiting. Zonder Key Performance Indicators is de kans groot dat uw plan van aanpak een onaangeroerd document blijft.

De visie en missie aftoetsen

Wat is de visie en missie van uw bedrijf? Een belangrijke vraag waarvan het antwoord als een rode draad doorheen uw bedrijfsvoering loopt. De bestaansredenen van uw onderneming kunt u koppelen aan KPI’s. Ze vormen in dat geval het kompas dat u de juiste koers aangeeft en worden vooral gebruikt om langetermijndoelstellingen te behalen. Ze zijn algemeen van aard en bieden het management waardevolle informatie.

De operationele werking stroomlijnen

De strategie van uw bedrijf weerspiegelt zich in de operationele werking. Wilt u meer producten verkopen of wenst u een groter marktaandeel? Het heeft een aanzienlijke impact op de dagelijkse werking. Om na te gaan of uw operationele afdelingen naar behoren werkt en hun inspanningen de nodige vruchten afwerpen, kunt u niet zonder KPI’s. Ze tonen bijvoorbeeld het aantal contactaanvragen, offertes, verkochte producten of omzetstijging,  de efficiëntie en rentabiliteit van uw productie en de logistieke activiteiten.  De hamvraag: zijn de doelstellingen behaald binnen de vooropgestelde termijn?

Binnen de operationele werking ligt de focus vooral op de korte termijn.  Zo wordt ook de kwaliteit van het afgeleverde werk concreet. KPI’s kunnen overigens betrekking hebben op alle afdelingen. U kunt er bijvoorbeeld ook het ziekteverzuim of het verloop in uw onderneming mee meten.

Naar de toekomst kijken

Aan het begin van het jaar maakt u binnen het managementcomité een evaluatie van het voorbije jaar. Op die manier kunt u de strategische doelstelling voor de toekomst bepalen. De KPI’s zijn de ideale leidraad om die denkoefening concreet te maken. Dankzij harde cijfers beschikt u over een houvast en kunt u targets bepalen voor de komende maanden en trimesters.

Related

Wanneer is het tijd voor Business Intelligence?

U hebt de gegevens maar de inzichten niet De gegevens die uw bedrijf genereert worden opgeslagen in meerdere systemen zoals ERP en CRM systemen, MES systemen, spreadsheets of andere applicaties. Gege

Wat is de semantic Layer?

De semantic layer vormt de brug tussen de verschillende databronnen en de client applicaties voor rapportering en visualisatie zoals Power BI, Excel, Reporting services of andere  datavisualisatie to

Data Mining explained

The life nowadays is characterised by an explosion in data volumes collected and stored in data stores.  Enterprises accumulate their data in databases. However, information and knowledge are n

Software

SQL Server Reporting Services
SQL Server Data Tools
Crystal Reports
Visual Studio
Microsoft Flow

Solutions

Business intelligence

Get a 360° view of your business.

Follow up goals and identify the domains that need your attention.

It doesn't matter where you data is, we connect to any datasource, transform and combine it into valuable insights.